Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Đạo tặc Đường Môn

Thời gian đăng: 01-03-2020


Chưởng môn Đường Vô Song: Là chủ nhân của Đường Môn, mặc dù không phải là nhân vật đặc biệt nổi tiếng trong giang hồ, nhưng Đường Môn dưới sự lãnh đạo của anh ta ngày càng lớn mạnh, người trong giang hồ hầu như không dám coi thường sự tồn tại của anh ta.

Điều kiện gia nhập: Dược Sư, Đạo Tặc nam, nữ cấp 10 trở lên.

Địa thế môn phái: Đây là gia tộc của võ lâm nổi tiếng về ám khí và độc dược, hùng cứ tại Đường Gia Bảo của Thục Trung, nằm trong cánh rừng trúc. Người của Đường Môn không thích người ngoài quấy nhiễu, kiến trúc của Đường Gia Bảo rất kín đáo, hơn nữa có rất nhiều cửa ải xung quanh, ám khí bày bố khắp nơi, muốn vào cũng rất khó khăn.

Đặc Sắc Môn Phái: Khống chế và tấn công bằng ám khí độc, rút máu nhiều mục tiêu.

Kỹ Năng

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ