Hướng dẫn
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hướng dẫn

[TÂN THỦ] Hệ Thống Trang Bị

Thời gian đăng: 01-03-2020

                                                         GIỚI THIỆU TRANG BỊ


Các bộ trang bị chính: bộ trang bị Sơn Trang, bộ trang bị Cổ Long, bộ trang bị Chân Võ.

Số lượng và bộ phận của bộ trang bị không cố định. Các bộ trang bị có cấp độ khác nhau sẽ do các bộ phận khác nhau ghép thành. Một bộ thông thường có từ 5-6 trang bị ghép thành. Có giới hạn lớp nhân vật và giới tính khi sử dụng bộ trang bị.

Có 2 hình thức khóa bộ trang bị: Khóa khi sử dụng và khóa khi nhận. Có một số bộ trang bị có thể mở khóa; một số trang bị không thể sử dụng đạo cụ để mở khóa.

Khi người chơi mặc đủ bộ trang bị có thể được cộng thêm những hiệu quả kèm theo như sau:

- Thuộc tính cơ bản: Tí Lực, Thể Chất...

- Thuộc tính chiến đấu: Tấn công, phòng ngự...

- Kỹ năng trang bị: Thiên Hữu Thương Sinh, Tiểu Từ Bi Chú...

- Hiệu quả đặc biệt: Tấn công + 20%, phòng ngự + 20%

 

                                KĨ NĂNG TRANG BỊ   

 

- Trang bị chế từ Lam Thiết và Tử Thiết Tinh Anh sẽ có xác suất xuất hiện kỹ năng trang bị. Ngoài ra, khi mặc đủ bộ trang bị Cổ Long (như Bá Vương Thương, Đa Tình Hoàn .v.v.), người chơi cũng có thể có kỹ năng trang bị.

- Khi người chơi mặc trang bị thì sẽ sử dụng được kỹ năng. Có thể lấy kỹ năng ra các phím tắt từ bảng kỹ năng Alt + W 

- Khi sử dụng kỹ năng sẽ làm tiêu hao Tửu Ý. Kỹ năng khác nhau sẽ tiêu hao lượng Tửu Ý khác nhau.

 

                                        CƯỜNG HÓA TRANG BỊ

1. Phẩm chất trang bị

Hệ thống trang bị bao gồm 3 tổ thuộc tính, bao gồm: Thuộc tính cơ bản, cấp độ Cường Hóa và phẩm chất trang bị.

Phẩm chất trang bị là một chỉ số thể hiện hiệu quả nâng cao thuộc tính của trang bị sau khi giám định, chỉ số này có thể được thay đổi sau các lần giám định. Thuộc tính cơ bản của trang bị được tăng sau khi Cường Hóa theo tỉ lệ phụ thuộc vào Phẩm chất thuộc tính của trang bị.

Có 6 loại phẩm chất trang bị gồm


+ Phẩm chất Sơn Trại (màu Trắng)
+ Phẩm chất Hạ Phẩm (màu Trắng)
+ Phẩm chất Trung Phẩm (màu Lục)
+ Phẩm chất Thượng Phẩm (màu Lam)
+ Phẩm chất Cực Phẩm (màu Tím)
+ Phẩm chất Siêu Cấp Phẩm (màu Cam)

2. Giám Định Phẩm Chất Trang Bị

Trang bị phải thông qua giám định phẩm chất tại NPC Hoàn Nhan Cương tại Sơn Trang Bang Phái mới có thể có được thuộc tính ban đầu và phẩm chất trang bị

Chỉ trang bị cấp >=50 mới có thể giám định phẩm chất. Chỉ trang bị đã giám định phẩm chất mới có thể Cường Hóa.

Chỉ người chơi đã có bang phái mới có thể Giám định phẩm chất trang bị.

Giám định phẩm chất trang bị chia thành “Giám định lần đầu” và “Giám định lại”. 

Chú ý

- Chỉ có những trang bị cấp độ >= 50, đã qua giám định thông thường (dùng vũ khí giám định phù, phòng cụ giám định phù, sức phẩm giám định phù và hộ phù giám định phù tiến hành giám định) mới có thể tiến hành giám định phẩm chất.

- Khi tiến hành giám định phẩm chất trang bị lần đầu, sẽ nhận được thuộc tính ban đầu và phẩm chất trang bị, giám định lại chỉ làm mới phẩm chất trang bị, thuộc tính ban đầu không đổi. Sau khi giám định lần đầu, nếu chưa ưng ý, người chơi có thể giám định lại không giới hạn số lần.

- Những trang bị cùng cấp độ, cùng loại sẽ có thuộc tính ban đầu cố định.

Giám định lần đầu

Trang bị giám định lần đầu chỉ tiêu hao ngân lượng mà không tốn bất kỳ đạo cụ nào.

Tùy loại trang bị mà ngân lượng tiêu hao khác nhau. 

Giám định lại

Trang bị có thể giám định lại không giới hạn số lần. Khi giám định lại sẽ tiêu tốn đạo cụ và ngân lượng tương ứng với cấp độ trang bị.

 

                                              BỘ TRANG BỊ CHÂN VŨ

 

Để có được bộ trang bị Chân Vũ, bằng hữu phải cùng tổ đội của mình thực hiện những nhiệm vụ hoặc tham gia các tính năng lớn đầy nguy hiểm của Cổ Long Online như sự kiện Tập Kích Môn Phái, Thiên Tàm Giáo Tác Loạn, Ác Chiến Quần Hùng, Thập Đại Ác Nhân, Người Máy.

Tập kích môn phái: mỗi đội viên có 3% xác suất nhận được; cấp độ trang bị được thưởng không vượt quá cấp độ trung bình của cả đội.

Thiên Tàm Giáo tác loạn: mỗi đội viên có 3% xác suất nhận được; cấp độ trang bị được thưởng không vượt quá cấp độ trung bình của cả đội

Ác chiến quần hùng: mỗi đội viên có 3% xác suất nhận được; cấp độ trang bị được thưởng không vượt quá cấp độ trung bình của cả đội

Thập đại ác nhân: mỗi đội viên có 6% xác suất nhận được; cấp độ trang bị được thưởng không vượt quá cấp độ trung bình của cả đội

Người Máy: mỗi đội viên có 3% xác suất nhận được; cấp độ trang bị được thưởng không vượt quá cấp độ trung bình của cả đội

Một bộ gồm 5 trang bị, tăng thêm các thuộc tính cố định của nhân vật.

 

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ