Hướng dẫn
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hướng dẫn

Tổng quan về Bang Hội

Thời gian đăng: 03-03-2020

Điều kiện xin gia nhập bang hội

Người chơi khi đạt đẳng cấp 25 có thể đến NPC Quản Lý Bang Phái Thắng Thông tại Kinh Thành Tọa độ (148,536) để xin gia nhập bang hội. 
 Điều kiện tạo bang hội

Người chơi muốn tạo bang hội phải đạt đủ những điều kiện sau:
- Đẳng cấp nhân vật: 30
- Danh vọng: 1000
- 500 000 Ngân Lượng

Vật phẩm: 
+ 1 cơm rang
+ 1 bánh ngọt 
+ 1 thịt kho tàu
+ 1 bánh bột lọcVật phẩm cần thiết người chơi có thể có được sau khi học và thăng cấp nghề Nấu Ăn
Thăng cấp bang hội và Xây dựng Sơn Trang bang hội 


Sự phát triển của bang hội gắn liền với Sơn Trang bang hội.
Điều kiện để xây dựng Sơn Trang bang hội là Quỹ bang phải có 5000000 Ngân Lượng 
Khi đủ điều kiện, người chơi đến gặp NPC Quản lý sơn trang Thủy Linh Quang tại Kinh Thành Tọa độ (142,569) để xây dựng Sơn Trang bang hội.
Sơn Trang bang hội có 5 cấp, khi mới xây dựng sẽ là cấp 1 

Người chơi nhận nhiệm vụ tại NPC Sương Hà ở Sương Phòng trong Sơn Trang bang hội 


Các loại nhiệm vụ khi nhận:
- Đi mua vật liệu tại vị trí được chỉ định 
- Bắn pháo hiệu tìm người thần bí 
- Tìm kẻ trộm, lưu manh trong sơn trang
- Tìm thức ăn, rượu hoặc thuốc 

Phần thưởng: Kinh nghiệm, Cống hiến bang phái, phồn vinh bang phái.

Nhận nhiệm vụ tại NPC Cao Hành Kiện ở Thư Viện trong Sơn Trang Bang hội


Các loại nhiệm vụ khi nhận:
- Tìm người giúp xây dựng sơn trang
- Tìm nguyên liệu rơi ngoài map ( Vd: cam, cua, cây hẹ,v.v...)
- Đánh bại đệ tử nguyên liệu tại vị trí chỉ định

Phần thưởng: Kinh nghiệm, Cống hiến bang phái

Người chơi nhận nhiệm vụ tại NPC Phạn Bào Bào tại Kinh Thành Tọa độ (126,606)


Điều kiện nhận nhiệm vụ:
- Chức vị trong bang hội là Bang chủ, Phó bang chủ hoặc Thương Nhân
- Bang hội có ít nhất 50000 NL vào thời điểm nhận nhiệm vụ Lưu ý: Chỉ có Bang Chủ mới có quyền xây dựng Sơn Trang bang hội

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ